Morse Design Vof (KvK 64576590), Handelsnaam HM Reclamedesign, publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door HM Reclamedesign en derden zijn aangeleverd. HM Reclamedesign behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op www.hmreclamedesign.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van HM Reclamedesign.

Betalingsvoorwaarden:
Alle betalingen dien contant of per bank te worden overgeschreven. 
Betalingscondities worden vermeldt op factuur.

Auteursrechten:
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij HM Reclamedesign. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van HM Reclamedesign, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.